POHREBNÁ SLUŽBA

BRATISLAVA

Zabezpečujeme tieto služby:

 • vybavenie pohrebu pochovanie do zeme
 • vybavenie kremácie s obradom
 • vybavenie kremácie bez obradu
 • obliekanie + úprava zosnulých
 • zhotovovanie smútočných oznámení na počkanie do 20 kusov zadarmo
 • predaj truhiel
 • ponuka smútočných vencov a kytíc
 • dovoz kvetín a stuhy v rámci obradu zadarmo
 • vybavenie úmrtných listov a všetkých dokladov spojených s pohrebom
 • vyzdvihnutie LOP (listou o prehliadke zosnulého) z patológie
 • prevoz zosnulých v špeciálne upravenom vozidle podľa noriem EU
 • prevoz zosnulých v rámci celej SR a EU
 • možnosť vybavenia pohrebných služieb aj u Vás doma

Cenník

Smútočný obrad v bratislavskom krematóriu je najlacnejší v rámci Bratislavy pohybuje sa od 688 EUR s DPH

- cena zahŕňa truhlu s čalúnením, obliekanie, úpravu, smútočný obrad, spopolnenie, urnu, prevoz, vybavenie dokladov (úmrtné listy), smútočné oznámenia

Smútočný obrad na bratislavských cintorínoch (pochovanie do zeme) je cenovo individuálny

- záleží od cintorína
- výkopu hrobu JH, DH
- nájom doučtovanie do tlecej doby čo je v Bratislave 10 rokov podľa zákona o pohrebníctve
- truhly na pochovanie do zeme sú v rôznych cenových kategóriách (už od 152 EUR s DPH)

Cenník Pohrebnej služby ODO s.r.o. je k nahliadnutiu v kancelárii pohrebnej služby

V budúcností sa pripravuje komplexný ktorý bude uverejnený na našich stránkach.